**LLEGIU ATENTAMENT LA INFORMACIÓ BÀSICA ABANS DE REALITZAR QUALSEVOL COMPRA**


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 24/25 - INFORMACIÓ BÀSICA:

          


             

•S’han de fer totes les inscripcions exclusivament a través d'aquesta web abans del proper 1 de setembre, per a poder gaudir de les activitats extraescolars durant el primer trimestre del curs 2024/2025.

•Les activitats d'acollida, tant de matí com de tarda (acollida matinal, ludoteca i biblioteca) començaran el primer dia del curs, és a dir, el proper 9 de setembre.

·La resta d'activitats extraescolars del 1r trimestre començaran la setmana de l'1 d'octubre i s’acabaran l'últim dia del trimestre el 20 de desembre.

·Per utilitzar els serveis d'Acollida matinal i de Ludoteca i Biblioteca de forma puntual cal que feu la comanda a través d'aquesta web, com a mínim un dia abans d'utilitzar el servei. El cost va d’1€ a 1,5€ per nen/a i activitat, a l'apartat de les Acollides Puntutals.


•Les activitats poden patir canvis d’horari i/o anul·lacions si no hi ha el nombre mínim d’inscrits indicats.

•El pagament es realitzarà al moment de fer la inscripció i en el cas d'anul·lacions de l'activitat o canvis d'última hora al·liens a la nostra voluntat, s'efecturan les devolucions pertinents prèvia informació a través del correu electrònic que ens heu facilitat.

*Si alguna família té la necessitat de realitzar el pagament fraccionat, que es posi en contacte amb nosaltres al correu: afaextraescolars@vedrunatarrega.cat.*)

•Les inscripcions són per trimestres, per tant, cada trimestre s'haurà de fer la inscripció novament.

•Per gaudir d’aquestes activitats cal que la família estigui associada a l’AFA Vedruna Tàrrega i al corrent de pagament de tots els rebuts anteriors. La quota de l’AFA és de 16€ trimestrals per família, el qual se us cobrarà juntament amb el rebut de l'escola corresponent a mitjans de cada trimestre. 

•Donem per suposat que com a pare, mare o tutor legal de l'alumne ens doneu el consentiment perquè la seva imatge pugui aparèixer publicada en els diferents suports que utilitza l'AFA per fer difusió de les seves activitats. En cas contrari, us demanem que ens feu arribar un correu electrònic a afa@vedrunatarrega,cat.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer de l’AFA amb la finalitat de gestionar la comunicació amb les famílies. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’AFA.

•Per qualsevol dubte: afaextraescolars@vedrunatarrega.cat